Free shipping on all orders over $40
Menu
Free shipping on all orders over $40

Danh mục: Tin Tức


placeholder image

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ƯƠM HẠT TRONG NHÀ

Nhiệt độ: 70-75F lý tưởng để hạt nẩy mầm dù là ươm trong ziplock/ hộp hay trong đất. Nhiệt độ trong phòng dù ấm 70F nhưng đất ẩm ướt thì nhiệt độ soil chỉ đạt tầm 60F (giống như mặc áo ướt đi trong nhà ấm vẫn cảm thấy lạnh run) -Nên dùng heatmat/ hoặc […]

placeholder image

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ƯƠM HẠT

Một số lưu ý nhỏ khi ươm hạt trong nhà  Nhiệt độ -70-75F lý tưởng để hạt nẩy mầm dù là ươm trong ziplock/ hộp hay trong đất. Nhiệt độ trong phòng dù ấm 70F nhưng đất ẩm ướt thì nhiệt độ soil chỉ đạt tầm 60F (giống như mặc áo ướt đi trong nhà […]

placeholder image

ƯƠM HẠT 2023 (update)

Lấy nước ấm + 1 vài lát hành tím bỏ vào cùng với hạt ngâm. Thay nước ấm 2 lần/ ngày (đổ nước bỏ, giữ lại hành tím rồi đổ nước ấm vào thêm). Thời gian ngâm: vài tiếng hoặc 1 đến 4 ngày tuỳ hạt (ví dụ hạt cải, đậu bắp,…vài tiếng. Các loại […]

Bài viết mới nhất


MỘT SỐ LƯU Ý KHI ƯƠM HẠT TRONG NHÀ

Nhiệt độ: 70-75F lý tưởng để hạt nẩy mầm dù là ươm trong ziplock/ hộp hay trong đất. Nhiệt độ trong phòng dù ấm 70F nhưng đất ẩm ướt thì nhiệt độ soil chỉ đạt tầm 60F (giống như mặc áo ướt đi trong nhà ấm vẫn cảm thấy lạnh run) -Nên dùng heatmat/ hoặc […]

Xem
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ƯƠM HẠT

Một số lưu ý nhỏ khi ươm hạt trong nhà  Nhiệt độ -70-75F lý tưởng để hạt nẩy mầm dù là ươm trong ziplock/ hộp hay trong đất. Nhiệt độ trong phòng dù ấm 70F nhưng đất ẩm ướt thì nhiệt độ soil chỉ đạt tầm 60F (giống như mặc áo ướt đi trong nhà […]

Xem
ƯƠM HẠT 2023 (update)

Lấy nước ấm + 1 vài lát hành tím bỏ vào cùng với hạt ngâm. Thay nước ấm 2 lần/ ngày (đổ nước bỏ, giữ lại hành tím rồi đổ nước ấm vào thêm). Thời gian ngâm: vài tiếng hoặc 1 đến 4 ngày tuỳ hạt (ví dụ hạt cải, đậu bắp,…vài tiếng. Các loại […]

Xem